KeyLessVi kan bygga om din gamla motorcykel till en toppmodern mc som du kan övervaka via mobilen. Du behöver inte använda en nyckel för att starta. När du närmar dig motorcykeln, indikerar motorcykeln med blinkande ljus att den är redo.
Den känner av din mobiltelefon
- Med 2 tryck på startknappen - Aktiverar du tändningen.
- Ett tryck till så startar du motorcykeln . - Sedan är det bara ut på vägarna. Du stänger av den lika enkelt.
Integration mc

Du kan enkelt använda telefonen med ett enkelt fäst som kombiinstrument,, Du väljer vad du vill se
- Km/h
- Laddning
- Klockan
- Varvtal
Allt är integrerat i modulen,
- Komplett digital styrning med knappar möjliga med 4- eller 5-knappsmanövrering.
- Komplett utbyte av säkringsdosan. 10 oberoende kretsar övervakas digitalt och stängs av vid fel. Efter att felet är
åtgärdat återställs säkerhetsfunktionen automatiskt.
- Integrerat larmsystem som kan installeras i valfri position.
- Integrerat, digitalt blinkrelä som är belastningsoberoende; automatisk avstängning tillval och kan ställas in;
mo.wave-läge kan väljas.
- Integrerad varningsblinkers. Blinkers kan valfritt ställas in som positioneringsljus.
- Integrerat parkeringsljus och strålkastarblinkande. Ljus och högljus (upp till 200 W switchad kapacitet) kan styras
med endast en knapp.
- Integrerad, digital bromsljusmodulator; blinkande läge kan programmeras. Accelerationsstyrt nödbromsljus
(automatisk varningssignal).
- Integrerat startrelä för startsystemet med magnetventil (upp till 30 A kopplad kapacitet).
- Intelligent och konfigurerbar hantering/avstängning av strömförbrukande enheter så att
maximal startenergi från batteriet kan användas vid start av motorcykeln.
- Integrerat, digitalt hornrelä.
- Två konfigurerbara extra utgångar AUX1 och AUX2.
Diagnostikfunktion för att tilldela ingångar, utgångar, kretskopplingsstatus, kortslutningsdiagnostik etc. Kalibrering
och strömmätning gör det möjligt att upptäcka fel på alla lampor.
Du kommer att hitta mer information här då vi håller på att skapa denna de.


Men är du ivrig och vill veta mer, maila eller ring mig.

info@bikesupport.se eller ring 0765-725213