m.app

Mo.ride-appen från motogadget - nu med helt nya, spännande funktioner!
Med mo.ride version 1.5.1 blir instrumentpanelen aktiv när smarttelefonen vrids till liggande vy.
Den personliga instrumentpanelen visar all viktig information. Det fungerar som ett multifunktionsinstrument. Välj bland 26 möjliga visningsvärden. Delfunktioner beror på fordonet och den hårdvara som används.

Fler funktioner

Alla tidigare funktioner som fordonsdatabas, underhållshantering, GPS-turloggar, statistik, körsträcka, dokument, väderinfo, etc. kommer givetvis att förbli tillgängliga som tidigare och är helt gratis.
Varför inte?
Du hittar mer information här.