MotoGadget – m-Unit Blue Digital Kontrollbox med Bluetooth

4.470kr

Produkten kan avvika något från bilden.
DETALJER
Den nya mo.unit blue har gått vidare från den etablerade tidigare versionen genom att genomgå betydande
utveckling och förbättringar. Den är nu utrustad med 12 ingångar och 10 utgångar, utbytbara
högkvalitativa kabelklämmor och framför allt Bluetooth® LE. Detta gör att mo.unit blue kan anslutas till vår 'mo.ride'
smartphone-app. Denna funktion är unik för motorcykeltillbehör.

Mo.ride-appen sköter hela installationen och larmsystemet. Feldiagnostik kan även utföras under drift och
utan att behöva ta bort mo.enheten. Den säkra, krypterade Keyless Go-funktionen kan också användas.

När den här funktionen är aktiverad och du närmar dig din motorcykel med din smartphone, aktiveras
det elektriska systemet ombord och motorcykeln är redo att startas.

Mo.unit blue är den digitala styrenheten för din motorcykel – hjärtat i hela elsystemet ombord. Den kan
manövreras med knappar eller med konventionella styromkopplare. Den styr alla nödvändiga komponenter på fordonet
samtidigt som den utför säkringsfunktioner.

Det finns betydligt färre reläer och enskilda komponenter i ledningsnätet och fordonet kan kopplas om med mindre ansträngning på mycket kort tid.

När du använder mo.-knappen reduceras alla switchanslutningar till en enda kabel.Funktioner UTAN smartphone och mo.ride App

Funktioner UTAN smartphone och mo.ride App
- Komplett digital styrning med knappar möjliga med 4- eller 5-knappsmanövrering.
- Komplett utbyte av säkringsdosan. 10 oberoende kretsar övervakas digitalt och stängs av vid fel. Efter att felet är åtgärdat återställs säkerhetsfunktionen automatiskt.
- Integrerat larmsystem som kan installeras i valfri position.
- Integrerat, digitalt blinkrelä som är belastningsoberoende; automatisk avstängning tillval och kan ställas in; mo.wave-läge kan väljas.
- Integrerad varningsblinkers. Blinkers kan valfritt ställas in som positioneringsljus.
- Integrerat parkeringsljus och strålkastarblinkande. Ljus och högljus (upp till 200 W switchad kapacitet) kan styras med endast en knapp.
- Integrerad, digital bromsljusmodulator; blinkande läge kan programmeras. Accelerationsstyrt nödbromsljus (automatisk varningssignal).
- Integrerat startrelä för startsystemet med magnetventil (upp till 30 A kopplad kapacitet).
- Intelligent och konfigurerbar hantering/avstängning av strömförbrukande enheter så att
maximal startenergi från batteriet kan användas vid start av motorcykeln.
- Integrerat, digitalt hornrelä.
- Två konfigurerbara extra utgångar AUX1 och AUX2.
Diagnostikfunktion för att tilldela ingångar, utgångar, kretskopplingsstatus, kortslutningsdiagnostik etc. Kalibrering och strömmätning gör det möjligt att upptäcka fel på alla lampor.

Funktioner MED smartphone och mo.ride App
- Krypterad anslutning via Bluetooth® LE (Low Energy) för manipulationsskydd och lägre energianvändning för smartphone och mo.unit. - Keyless Go (det elektriska systemet ombord slås på när du närmar dig motorcykeln med din smartphone).
- Larmhändelser skickas via Bluetooth® till appen (med datum, tid, fordon på golvet etc.).
Larmsystemsläge och känslighet kan justeras.
- Spänningen ombord kan övervakas i appen.
Diagnostik på alla in- och utgångar; ström-, spännings- och enhetstemperaturmätning.
- Ljudfelmeddelanden i realtid utfärdade via hjälmens headset.
- Utgångar kan växlas manuellt via smartphone (förutom startmotor).
- Firmware-uppdateringar tillhandahålls var som helst via smartphone och app utan borttagning.
- Inställningsmenyn kan konfigureras var som helst via smartphone och app utan borttagning.
- Hastighetsmätaringång för att jämföra fordonets körsträcka med mo.ride kan användas för fordonshantering med
automatiska varningar för underhållsuppgifter, skicket på däck, kedja, bromsbelägg, olja, driftvätskor, tändstift etc.
- Loggbok för att registrera resor och visa fordonsstatus, larmhändelser och underhållsuppgifter.
- Parkeringslägesdisplay och Ping! för hjälp med att lokalisera fordonet.
- LIN-bussanslutning för anslutning till kompatibla motogadgetprodukter vid ett senare tillfälle.

Monteringstid 10h (utbildad mekaniker)
  • Model:MT_4002040